فلش مموری کارتی چیست؟

فلش کارتی یا فلش مموری کارتی چیست؟

فلش مموری کارتی یکی دیگر ازانواع فلش مموری های تبلیغاتی میباشد که با توجه به شکل ظاهری آن که شبیه کارت ویزیت است و این امکان را به مخاطب میدهد که بتواند تصویر کارت ویزیت خود را برروی آن چاپ نمایید و به مخاطبان خود ارائه دهد.

فلش مموری کارتی دارای انواع مختلفی میباشد که به ترتیب به آن میپردازیم.

فلش کارتی داریره ای شکل