فلش کارتی یا فلش مموری کارتی چیست؟

فلش مموری کارتی یکی دیگر ازانواع فلش مموری های تبلیغاتی میباشد که با توجه به شکل ظاهری آن که شبیه کارت ویزیت است و این امکان را به مخاطب میدهد که بتواند تصویر کارت ویزیت خود را برروی آن چاپ نمایید و به مخاطبان خود ارائه دهد.

فلش مموری کارتی دارای انواع مختلفی میباشد که به ترتیب به آن میپردازیم.

فلش کارتی داریره ای شکل